zakres specjalizacji

Kancelaria świadczy usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i spółek prawa handlowego, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń, jednostek administracji. Zakres specjalizacji kancelarii jest wynikiem pracy całego zespołu Kancelarii, który w sposób najbardziej szeroki pozwala zapewnić Państwu specjalistyczną pomoc z każdej dziedziny.Kancelaria specjalizuje się w następujących dziedzinach prawa:

14
Prawo rodzinne:

Z pełnym zaangażowaniem prowadzimy sprawy o rozwód, określenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, pozbawienie, zawieszenie i ograniczenie wykonywania władzy rodzicielskiej, ustalenie i zakazanie kontaktów z dzieckiem, rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka i in. Kancelaria świadczy również usługi w zakresie ochrony mienia Klienta prowadząc sprawy o podział majątku. Sprawy rodzinne dotyczą najważniejszych sfer życia. Towarzyszą im duże emocje, toteż ich przebieg bywa zawiły i skomplikowany. Wspieramy naszych klientów w tych trudnych momentach i chronimy ich przed popełnianiem błędów.

czytaj więcej...
prawo-rodzinne
Prawo cywilne:

Kancelaria świadczy usługi z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego. Z pełnym zaangażowaniem prowadzimy sprawy o ochronę dóbr osobistych, dotyczące nieruchomości, zasiedzenia, opłaty za użytkowanie wieczyste, odszkodowania, zadośćuczynienia, roszczenia wynikające z umów i inne. Kancelaria świadczy również usługi z zakresu prawa spadkowego, m.in. przyjęcie lub odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek i inne

czytaj więcej...
prawo-rodzinne
Prawo handlowe:

Prawo handlowe, gospodarcze oraz prawo upadłościowe i naprawcze: (m.in.  tworzenie i rejestracja  spółek w tym: zakładanie spółek, wraz z przygotowywaniem umów, statutów, regulaminów i reprezentowaniem w postępowaniu rejestrowym przed KRS, przekształcanie spółek, zaskarżanie uchwał, rozwiązywanie spółek, prowadzenie spraw przed sądami gospodarczymi, pozwy przeciwko członkom zarządu (art. 299 k.s.h., pozwy o wykonanie umowy lub nienależyte wykonanie umowy, o zapłatę)

czytaj więcej...
prawo-spadkowe
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:

prowadzimy sprawy o  przywrócenie do pracy, odszkodowania za zwolnienie z pracy, mobbing, zakaz konkurencji, odprawy, świadectwa pracy, odwołania od decyzji organów rentowo-emerytalnych i inne)

czytaj więcej...
prawo-pracy
Prawo karne:

Świadczymy usługi m.in. poprzez obronę w sprawach karnych, karno skarbowych i w sprawach o wykroczenia, występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego jak również odszkodowania za niesłuszne skazanie i inne)

czytaj więcej...
prawo-karne
Prawo kanoniczne:

Kancelaria świadczy usługi z zakresu prawa kanonicznego – stwierdzenie nieważności małżeństwa kanonicznego. Niniejszy profil usług jest dopełnieniem usług z zakresu prawa rodzinnego, w szczególności prowadzonych przez kancelarię spraw o rozwód, albowiem pozwala kompleksowo i wyczerpująco spojrzeć na sytuację faktyczną i prawną naszych klientów. Niejednokrotnie czynności procesowe podejmowane w sprawie o rozwód mogą rzutować i mieć wpływ na postępowanie przed Sądem Kościelnym, dlatego też kancelaria świadczy kompleksowe usługi w tym zakresie i proponuje państwu całościowe i profesjonalne podejście do sprawy.

czytaj więcej...
prawo-koscielne
Prawo spadkowe

Kancelaria świadczy również usługi z zakresu prawa spadkowego, m.in. przyjęcie lub odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek i inne

czytaj więcej...
prawo-spadkowe
postępowanie egzekucyjne:

(m.in. skargi na czynności komornika, powództwa przeciwegzekucyjne, zarzuty na opis i oszacowanie i inne)

czytaj więcej...
postepowanie-egzekucyjne