prawo handlowe

Prawo handlowe, gospodarcze oraz prawo upadłościowe i naprawcze: (m.in.  tworzenie i rejestracja  spółek w tym: zakładanie spółek, wraz z przygotowywaniem umów, statutów, regulaminów i reprezentowaniem w postępowaniu rejestrowym przed KRS, przekształcanie spółek, zaskarżanie uchwał, rozwiązywanie spółek, prowadzenie spraw przed sądami gospodarczymi, pozwy przeciwko członkom zarządu (art. 299 k.s.h., pozwy o wykonanie umowy lub nienależyte wykonanie umowy, o zapłatę)