prawo karne

Świadczymy usługi m.in. poprzez obronę w sprawach karnych, karno skarbowych i w sprawach o wykroczenia, występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego jak również odszkodowania za niesłuszne skazanie i inne)