prawo pracy

prowadzimy sprawy o  przywrócenie do pracy, odszkodowania za zwolnienie z pracy, mobbing, zakaz konkurencji, odprawy, świadectwa pracy, odwołania od decyzji organów rentowo-emerytalnych i inne)