prawo rodzinne

Z pełnym zaangażowaniem prowadzimy sprawy o rozwód, określenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, pozbawienie, zawieszenie i ograniczenie wykonywania władzy rodzicielskiej, ustalenie i zakazanie kontaktów z dzieckiem, rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka i in. Kancelaria świadczy również usługi w zakresie ochrony mienia Klienta prowadząc sprawy o podział majątku. Sprawy rodzinne dotyczą najważniejszych sfer życia. Towarzyszą im duże emocje, toteż ich przebieg bywa zawiły i skomplikowany. Wspieramy naszych klientów w tych trudnych momentach i chronimy ich przed popełnianiem błędów.