zespół

Adwokat Paweł Walkowski

Adwokat Paweł Walkowski jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ponadto jest członkiem Korpusu Adwokatów Kościelnych w Polsce.

Podczas studiów na Katolickim Uniwersytecie Jana Pawła II został trzykrotnie wyróżniony nagrodą Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za działalność społeczną podczas studiów.

Decyzją Arcybiskupa Metropolity Katowickiego Paweł Walkowski został zatwierdzony na stałe do pełnienia funkcji adwokata kościelnego przy Sądzie Metropolitalnym w Katowicach.

Aplikację adwokacką odbył w Izbie Adwokackiej w Katowicach oraz złożył egzamin adwokacki, a następnie uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach został wpisany na listę adwokatów.

Praktykę zawodową czerpie z doświadczenia w prowadzeniu w szczególności spraw karnych, rodzinnych, cywilnych, gospodarczych i co jest szczególnie nobilitujące spraw z zakresu prawa kanonicznego.

Aplikację adwokacką odbył w Kancelarii, w której zespół tworzyło dwóch adwokatów oraz radca prawny co pozwoliło na nabycie dodatkowego doświadczenia w zakresie bieżącej obsługi klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych, spraw pracowniczych oraz administracyjnych.

Adwokat Edyta Walkowska

Adwokat Edyta Walkowska jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Aplikację adwokacką odbyła w Izbie Adwokackiej w Katowicach oraz złożyła egzamin adwokacki, a następnie uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach została wpisana na listę adwokatów.

Praktykę zawodową czerpię z doświadczenia w prowadzeniu w szczególności spraw karnych, rodzinnych, cywilnych i gospodarczych.

Aplikację adwokacką odbyła w Kancelarii Adwokackiej, której głównym zakresem specjalizacji były dziedziny prawa rodzinnego, cywilnego oraz karnego.